fatheroflove-ghana.com
Ɔtwerɛfoɔ Adrian Ebens
Deɛ Wɔatintim Ɛbɔ 25, 2022
Nkratafa 100
Danlodu 249

Nnipa ɔpepem pii ne adwenemhaw di apere da biara. Nkannyan a ɛma obi kɔ so yɛ adwuma no mu yɛ den na nnipa pii rehwehwɛ ɔkwan a wɔbɛfa so afiri mu.

Nneɛma a awuduru wom a mfasoɔ nni so ba no firi yɛn ho nhwehwɛmu a yɛyɛ sɛ yɛn ho akokwa wɔ biribi mu, yɛn ani nnye ho yie na wɔmfa mfasoɔ pii nni dwuma no mu. Nwoma dodoɔ no ara a wɔde boa wɔn ho no bɔ mmɔden sɛ wobedi yei ho dwuma denam nkuranhyɛ a wɔhyɛ nkurɔfoɔ ma wɔdɔ wɔn ho na wɔmfa wɔn ho nhyɛ wɔn ho na wɔka kyerɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ soronko no so.

Saa kwan yi de nhyira a nnipa hia a ɛho hia no twam koraa. Ɔwofoɔ nipa anaa ɔfotufoɔ a ɔka nhyira nsɛm ba w’asetena mu. Biribiara nni hɔ a ebetumi asi osuahu a tumi wom yi a ɛne sɛ wɔbɛka akyerɛ wo sɛ obi a wobu no na w’ani gye ho no dɔ wo no ananmu.

Yɛn Agya a ɔwɔ soro no pɛ sɛ ɔka yei kyerɛ yɛn da biara nanso Satan afura nnipa pii ani wɔ wiase sɛ wɔnhwehwɛ mfasoɔ wɔ mmeae foforɔ na wɔabɛyɛ asotifoɔ wɔ saa Agya no nhyira nwonwasoɔ no ho – sɛ woyɛ ne ba a ɔdɔ no.

Clicky